Machine Tools Directory MachineTools
 

ING YU PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.
Ing Yu hiện nay có Apex - Knuckle 80 ở mức giá rất đặc biệt trong Hội Thảo Chiến dịch Quảng Bá mùa xuân năm nay. Máy có tính năng với các phụ kiện tiêu chuẩn như Siemens CNC, màn hình TFT-LCD , ly hợp và phanh riêng biệt. Xin liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp phục vụ có hạn và thời gian được dành ngắn nhất của chúng tôi cho năm 2011.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 

ING YU     /     11 Catalogs

 
ING YU
High Percision Forming Press
 
ING YU
Straight-Side Two-Plunger High-Speed Precision Press HD Series
 
ING YU
Crank Series / Kunckle Series
 
ING YU
Straight-Side Two-Plunger High-Speed Precision Press Apex Series
 
ING YU
Single-Plunger High-Speed Precision Press
 
ING YU
Dual-Crank Press, Dual-Guide-Post Press(English)
 
ING YU
C Type High-Speed Precision Press(English)
 
ING YU
Straight-Side Double-Crank Power Press
H2D Series
 
ING YU
Feeding Accessories(English)
 
ING YU
Company Profile
 
ING YU
Company Image
 
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의