Machine Tools Directory MachineTools
 

CHIA LERN CO., LTD.
CHIA LERN chuyên thiết kế và sản xuất máy cắt thanh sắt-vôn fram chính xác. Kể từ khi thành lập công ty, nó đã rất xuất sắc trong lĩnh vực của mình và thể hiện tăng trưởng hàng năm ổn định.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


CHIA LERN CO., LTD. / 3 video
Company Profile
UT-735 -- CNC High Precision Compact Automatic Cut-Off Machine
CUT-1520 -- CNC Aluminum Plate Automatic Shearing Machine
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의