Machine Tools Directory MachineTools
 

YINSH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
Đai ốc xiết chính xác và phụ kiện có sẵn trong kho khổng lồ với 10.000 quy cách khác nhau để phục vụ khách hàng của mình. Đồng thời, 180 nhân viên chuyên nghiệp mạnh mẽ có tính tích cực cao.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


YINSH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. / 2 video


Company Profile
Precision Locknut, Superfine Balanced Locknut, Superfine Grinding Locknut
Time:00:10:14
Views:80745
2007 EMO Exhibition
Hannover, Germany
Time:00:02:52
Views:11965
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의