Machine Tools Directory MachineTools
 

ROYAL PRECISION TOOLS CORPORATION
Royal Precision Tools Corporation, một nhà sản xuất chuyên nghiệp cung cấp các trục quay chính xác cho các ngành công nghiệp khác nhau. Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm trục động cơ, trục cho trung tâm gia công CNC v.v....

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


Direct-Drive Spindle
 
Please visit our on-line digital catalogs for details.
E-CATALOG


 

Features

  1. Simple structure, fast fabrication with machineries.
  2. High precision, low vibration.
  3. Same interface, easily exchange, conveniently choose.
  4. Lower manufacture and fabricate cost.
  5. Reaching high speed easily.
  6. Good dynamic rotary accuracy.TECHNICAL INFO RD3018 RD3011 RD4002
Name BT-30, Ø100 BT-30, Ø110 BT-40, Ø120
Max. Speed 24000 r.p.m. 24000 r.p.m. 18000 r.p.m.
Tool Holder BT-30 BT-30 BT-40
Bearings Front 7008 x 2 7010 x 2 7012 x 2
Rear 7008 x 2 7010 x 2 7012 x 2
Bearing Lub. Grease Grease Grease
Preload Position Preload Position Preload Position Preload
Temp. Rise Within Room
Temperature +18°
Within Room
Temperature +18°
Within Room
Temperature +18°
Drive By Direct Direct Direct
Orientation - - -
Clamping Force 300 ± 50 Kgf 300 ± 50 Kgf 700 ± 50 Kgf
Clamped By 4 Segment Gripper 4 Segment Gripper 4 Segment Gripper
CTS N N N
Cylinder N N Standard
Air Seal Standard Standard Standard
Coolant Oil Oil Oil
Cooling Requirement 1000 kcal/h 1000 kcal/h 1000 kcal/h
Taper Deflection 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm
Test Bar Deflection 0.003 mm 0.003 mm 0.003 mm
Deflection At 300mm 0.008 mm 0.008 mm 0.008 mm
Balance Grade G1 (ISO1940) G1 (ISO1940) G1 (ISO1940)
Front Cover Plating Plating Chromium Plating Chromium Plating Chromium
Cutting Fluid Nozzles N N 4
Assemble Type Vertical Vertical Vertical
Weight About 15 Kg About 20 Kg About 38 Kg
Clamping Stroke 4 mm - -
Ejection Stroke 0.5 mm - -

TECHNICAL INFO RD4001 RD5002 RD5006
Name BT-40, Ø150 BT-50, Ø190 BT-50, Ø200
Max. Speed 18000 r.p.m. 12000 r.p.m. 10000 r.p.m.
Tool Holder BT-40 BT-50 BT-50
Bearings Front 7014 x 2 7018 x 2 7020 x 3
Rear 7014 x 2 7018 x 2 7020 x 2
Bearing Lub. Grease Grease Grease
Preload Position Preload Position Preload Position Preload
Temp. Rise Within Room
Temperature +18°
Within Room
Temperature +18°
Within Room
Temperature +18°
Drive By Direct Direct Direct
Orientation - - -
Clamping Force 1000 ± 100 Kgf 1800 ± 100 Kgf 1800 ± 100 Kgf
Clamped By 4 Segment Gripper 4 Segment Gripper 4 Segment Gripper
CTS N N Optional
Cylinder Standard Standard Standard
Air Seal Standard Standard Standard
Coolant Oil Oil Oil
Cooling Requirement 1500 kcal/h 1500 kcal/h 1500 kcal/h
Taper Deflection 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm
Test Bar Deflection 0.003 mm 0.003 mm 0.003 mm
Deflection At 300mm 0.008 mm 0.008 mm 0.008 mm
Balance Grade G1 (ISO1940) G1 (ISO1940) G1 (ISO1940)
Front Cover Plating Plating Chromium Plating Chromium Plating Chromium
Cutting Fluid Nozzles 4 6 6
Assemble Type Vertical Vertical Vertical
Weight About 58 Kg About 112 Kg About 150 Kg
Clamping Stroke - - -
Ejection Stroke - - -
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의