Machine Tools Directory MachineTools
 

FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
Được thành lập vào năm 1987, FORWELL chuyên sản xuất hệ thống chuyển đổi nhanh chóng khuôn/đúc hoàn toàn tự động. Các hệ thống này tiết kiệm đáng kể lao động. Các sản phẩm khác của chúng tôi bao gồm hệ thống tinh xuyên lỗ PCB,hệ thống thay đổi khuôn/đúc nhanh chóng, và hệ thống kẹp tự động. Những tiến bộ đáng kể trong công nghệ Forwell làm chúng tôi nổi tiếng với độ tin cậy trong cả ngành công nghiệp. Hệ thống chuyển đổi Khuôn / đúc nhanh chóng của chúng tôi làm nó có thể thay đổi khuôn mẫu có hiệu quả, chính xác và an toàn.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD. / 8 video


Q.M.C.S
Quick Mold Change System
Time:00:03:13
Views:45970
D.C.S / M.C.S
Die / Mold Cart System
Time:00:03:59
Views:52383
Q.D.C.S
Quick Die Change System
Time:00:05:33
Views:33750
Company Profile
PCB Fine Piercing System
Q.D.C.S. -- Quick Die Change System
Q.M.C.S. -- Quick Mold Change System
2007 TIMTOS Exhibition -- Taipei, Taiwan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의