Machine Tools Directory MachineTools
Trang chủ > Khuôn mẫu > FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD. > Giới thiệu / Sản phẩm chính
 

FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
Được thành lập vào năm 1987, FORWELL chuyên sản xuất hệ thống chuyển đổi nhanh chóng khuôn/đúc hoàn toàn tự động. Các hệ thống này tiết kiệm đáng kể lao động. Các sản phẩm khác của chúng tôi bao gồm hệ thống tinh xuyên lỗ PCB,hệ thống thay đổi khuôn/đúc nhanh chóng, và hệ thống kẹp tự động. Những tiến bộ đáng kể trong công nghệ Forwell làm chúng tôi nổi tiếng với độ tin cậy trong cả ngành công nghiệp. Hệ thống chuyển đổi Khuôn / đúc nhanh chóng của chúng tôi làm nó có thể thay đổi khuôn mẫu có hiệu quả, chính xác và an toàn.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 
     
  Giới thiệu sản phẩm và thông số kỹ thuật:   Hiển thị tất cả sản phẩm

Q.D.C.S
Quick Die Change System
 
Q.M.C.S
Quick Mold Change System
 
FP Series
PCB Fine Piercing System
Automatic-Clamp System
 
D.C.S / M.C.S
Die / Mold Cart System
 
RC / RD / RE.RF Series
Die Arm Series
FP63 Series
FP Series Power Units
DRL / DRB / DL Series
Lifting Roller
TX / TY Series
Clamper
 
Thông tin liên lạc:
open  

tên : FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
Liên hệ : Victor Lim
   
We specialize in manufacturing versatile automatic, labor-saving quick mold / die change systems, such as quick mold / die change systems for mechanical presses and die-casting machines, as well as quick mold / die change systems for injection machines, PCB fine piercing & stripping systems, and quick mold / die change systems with automatic clamping devices.
 
 
Trang chủ > Khuôn mẫu > FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD. > Giới thiệu / Sản phẩm chính
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의