Machine Tools Directory MachineTools
 

FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
Được thành lập vào năm 1987, FORWELL chuyên sản xuất hệ thống chuyển đổi nhanh chóng khuôn/đúc hoàn toàn tự động. Các hệ thống này tiết kiệm đáng kể lao động. Các sản phẩm khác của chúng tôi bao gồm hệ thống tinh xuyên lỗ PCB,hệ thống thay đổi khuôn/đúc nhanh chóng, và hệ thống kẹp tự động. Những tiến bộ đáng kể trong công nghệ Forwell làm chúng tôi nổi tiếng với độ tin cậy trong cả ngành công nghiệp. Hệ thống chuyển đổi Khuôn / đúc nhanh chóng của chúng tôi làm nó có thể thay đổi khuôn mẫu có hiệu quả, chính xác và an toàn.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 

FORWELL     /     10 Catalogs

 
FORWELL
Quick Die Change System Service Manual(EN)
 
FORWELL
Quick Die Change System Service Manual (CH)
 
FORWELL
Introduction
 
FORWELL
Product Series
 
FORWELL
Quick Die Change System For Mechanical Press
 
FORWELL
Quick Mold Change System
 
FORWELL
PCB Fine Piercing System
 
FORWELL
Automatic-Clamp System
 
FORWELL
Quick Mold Cart System
 
FORWELL
Quick Die Change System - TD Die Clamp
 
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의