Machine Tools Directory MachineTools
 

JUN-EN ENTERPRISE CORPORATION
JUN-EN, một trong những công ty hàng đầu ở Đài Loan, có mặt trong ngành công nghiệp lưới kim loại trong hơn hai mươi năm. Trong những năm này, chúng tôi đã phục vụ hàng ngàn và hàng ngàn khách hàng hài lòng, cả quốc tế và trong nước. Danh tiếng của chúng tôi được công nhận cao trong ngành công nghiệp. Trong những năm gần đây, đội ngũ R & D của chúng tôi đã cống hiến thời gian và tài năng của họ để thiết kế và phát triển và đang phát triển nâng cao năng suất và thêm thị trường máy móc lưới vào dòng kinh doanh thông thường của chúng tôi. Bởi giá cả cạnh tranh và chất lượng cao, máy móc của chúng tôi được bán cho nhiều nơi trên thế giới và được hoan nghênh rất tốt.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


You are welcome to join us as our new agents or distributors in areas
where we are yet to set up sales network.

Tel: 886-7-3737800 Fax: 886-7-3737900 Contact: Hsin-Yi Chiu
E-mail: jec@junen.com.tw Website: www.junen.com.tw    

Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의