Machine Tools Directory MachineTools
 

EUMACH CO., LTD.
Trung tâm gia công với sự ổn định cơ học và hiệu quả sản xuất cao đã được chứng minh. Cũng nổi tiếng với những máy phay ngang, trung tâm gia công loại cầu và máy phay giường của Eumach.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


EUMACH CO., LTD. / 13 video
Company Profile
DM-2000 -- Double Column Vertical Machining Center
EBM-2150 -- Horizontal Milling Machine
FBE Series -- Universal Milling Machine
HSM-1000L -- High Speed Machining Center
LBM-1500 -- Bridge Type Machining Centers
MC-2150P -- Vertical Machining Center
2007 TIMTOS Exhibition -- Taipei, Taiwan
2003 EMO Exhibition -- Milan, Italy
UMC-1000 -- Universal Milling Machine
TVMC-3000 -- Travelling Column & Fixed Table Vertical Machining Centers
DVM-4025 -- Vertical Machining Center
MH-500 -- Horizontal Machining Center
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의