Machine Tools Directory MachineTools
 

ACCUWAY MACHINERY CO., LTD.
Accuway Machinery Corporation là một nhà sản xuất được xây dựng tốt về trung tâm gia công chính xác thẳng đứng và Máy tiện đứng CNC cho các đơn vị khác nhau của ngành công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1986 và đầu tiên là xây dựng các công cụ đúc và máy cắt tỉa / hình thành của đèn LED, bóng bán dẫn, và bộ nhớ DRAM cho ngành công nghiệp đóng gói bán dẫn Đài Loan.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


ACCUWAY MACHINERY CO., LTD. / 13 video


UM 5 Axis Calibration
UM Series
Time:00:00:23
Views:1249
UM ATC
UM Series
Time:00:00:15
Views:123
UM Coolant Through Spindle
UM Series
Time:00:00:05
Views:105
UM Heavy Cutting
UM Series
Time:00:00:36
Views:93
UM Power Milling
UM Series
Time:00:00:37
Views:105
UT CMM Measurement
UT Series
Time:00:01:20
Views:127
UT Heavy Cutting
UT Series
Time:00:00:21
Views:3850
UT Machining
UT Series
Time:00:05:06
Views:137
UT Milling & Engraving
UT Series
Time:00:11:25
Views:132
UT Spindle 1 to Spindle 2 Transfer
UT Series
Time:00:00:58
Views:206
UT Tool Setting
UT Series
Time:00:01:09
Views:114
UT Turret Run-in Test
UT Series
Time:00:00:52
Views:165
2015 CIMT Exhibition
Beijing, China
Time:00:02:23
Views:95
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의