Machine Tools Directory MachineTools
 

CHANG CHUN HSIUNG ENTERPRISE CO., LTD.
CHANG CHUN HSIUNG ENTERPRISES CO.,LTD được thành lập từ năm 1967. Bây giờ, chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của máy công cụ. Năm đầu, chúng tôi chủ yếu gia công đúc. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cấp đẳng cấp của chúng tôi, chúng tôi thành lập bộ phận bào-phay cột-đôi, và bây giờ có công nghệ xuất sắc trong nhiều loại hình máy khác nhau.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 

Chang     /     14 Catalogs

 
Chang
Horizontal Boring and Milling Machine
MH Series
 
Chang
Horizontal Boring and Milling Machine
CBA Series
 
Chang
Floor Type Broing Machine
CBM-110F
 
Chang
Horizontal Boring and Milling Machine
CBM-135
 
Chang
Heavy Duty NC Gundrilling Machine
CBR-800SNC, 1000SNC
 
Chang
Heavy Duty NC Gundrilling Machine
CBR-1200NC, 1500NC, 1800NC
 
Chang
Heavy Duty Double Housing Fixed Cross Rail Surface Grinding Machine
CG-100NC, 120NC
 
Chang
Twin Head Milling Machine
CBDM Series
 
Chang
CNC Machining Center
CDM Series
 
Chang
CNC Planomiller
CDMC Series
 
Chang
Heavy Duty Double Housing Milling Machine
CP Series
 
Chang
Heavy Duty Double Housing Milling Machine
CDM Series
 
Chang
Heavy Duty Double Housing Milling Machine
CDM-1500, 2000SL
 
Chang
Single Column Milling Machine
CDM-1500, 2000SD1
 
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의