Machine Tools Directory MachineTools
 

PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.
Chúng tôi chuyên ngành máy tiện CNC và máy tiện tự động CNC đặc biệt kiểu Thụy Sĩ. Chúng tôi tập trung vào chất lượng và đổi mới liên tục. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn tính hiệu quả, hàng hóa và dịch vụ nổi bật, đồng thời làm cho sản phẩm Đài Loan trở thành phép ẩn dụ của sự xuất sắc.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


PO LY GIM MACHINERY CO., LTD. / 11 video


Company Profile
CNC Lathe、Swiss Type CNC Auto Lathe、Super Compact CNC Lathe
Time:00:01:35
Views:105510
2015 EMO Exhibition
Milan, Italy
Time:00:02:17
Views:477
CSL 25/32/42 Series
Swiss Type CNC Auto Lathe
Time:00:06:00
Views:63482
CSB III Standard
Time:00:01:36
Views:9948
DIAMOND 20CSB III-2Y
Swiss Type CNC Auto Lathe
Time:00:02:19
Views:179
CSB III-S(Whirling)
Time:00:01:37
Views:15451
Diamond 42 CSB II
Swiss-Type CNC Lathe (Option Y2 Axis)
Time:00:02:35
Views:328
CSB II Machining
Time:00:01:00
Views:10478
CSL B Axis Machining
Time:00:02:00
Views:7662
T-Plus
Double Spindle With Power Turret And Y Axis (Eccentric Shaft Machining)
Time:00:02:46
Views:236
T-Plus
Double Spindle With Power Turret And Y Axis
Time:00:01:47
Views:728
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의