Machine Tools Directory MachineTools
 

CNC-TAKANG CO., LTD.
CNC-Takang là một trong những nhà sx máy công cụ CNC tốt nhất tại Đài Loan. Chúng tôi chế tạo Máy tiện CNC và Trung tâm gia công CNC chất lượng cao, máy tiện thông thường và nhiều dụng cụ khác. Sản phẩm của chúng tôi được hỗ trợ bởi dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


CNC-TAKANG CO., LTD. / 5 video


LC/LD/FA-N/FA-H Series
Heavy Duty Lathe
Time:00:05:39
Views:35400
TNC-VS35 -- Heavy Duty CNC Lathe
2003 TIMTOS Exhibition -- Taipei, Taiwan
2005 TIMTOS Exhibition -- Taipei, Taiwan
2007 TIMTOS Exhibition -- Taipei, Taiwan
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의