Machine Tools Directory MachineTools
 

PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.
Chúng tôi chuyên ngành máy tiện CNC và máy tiện tự động CNC đặc biệt kiểu Thụy Sĩ. Chúng tôi tập trung vào chất lượng và đổi mới liên tục. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn tính hiệu quả, hàng hóa và dịch vụ nổi bật, đồng thời làm cho sản phẩm Đài Loan trở thành phép ẩn dụ của sự xuất sắc.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 

Polygim     /     17 Catalogs

 
Polygim
General Catalog
 
Polygim
Swiss Type CNC Auto Lathe Diamond 12 Series
 
Polygim
Swiss Type CNC Auto Lathe Diamond 20/32 Series (English)
 
Polygim
Swiss Type CNC Auto Lathe
Diamond B II/III
CSB II/III Series
 
Polygim
Swiss Typr CNC Auto Lathe Diamond CSB III-S Series
 
Polygim
Swiss Type CNC Auto Lathe Diamond 25/32/42 CSL Series
 
Polygim
Swiss Type CNC Auto Lathe Diamond CSL 12-2Y Series
 
Polygim
Swiss Type CNC Auto Lathe Diamond CSL 42-2Y Series
 
Polygim
Multi-spindle CNC Lathe MULTI Series
 
Polygim
Super Compact CNC Lathe Mini-88
 
Polygim
Super Compact CNC Lathe With Y Axis Mini-88Y
 
Polygim
Mini-88-25
Double Spindle 25 Type
 
Polygim
CNC Lathe PLG-25
 
Polygim
CNC Lathe Series
 
Polygim
CNC Lathe With Y Axis PLG+Y
 
Polygim
T-Plus
 
Polygim
CNC Auto Lathe With Fixing Head
 
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의