Machine Tools Directory MachineTools
 

CNC-TAKANG CO., LTD.
CNC-Takang là một trong những nhà sx máy công cụ CNC tốt nhất tại Đài Loan. Chúng tôi chế tạo Máy tiện CNC và Trung tâm gia công CNC chất lượng cao, máy tiện thông thường và nhiều dụng cụ khác. Sản phẩm của chúng tôi được hỗ trợ bởi dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 

CNC-TAKANG     /     28 Catalogs

 
CNC-TAKANG
Heavy Duty CNC Lathes
Heavy Turning
 
CNC-TAKANG
Heavy Duty CNC Lathes
Heavy Turning
 
CNC-TAKANG
Heavy Duty CNC Lathes
Turning Master
 
CNC-TAKANG
CNC Vertical Lathe
VL Heavy Duty Series
 
CNC-TAKANG
CNC Vertical Lathe
VL High Speed Series
 
CNC-TAKANG
CNC Lathes
TNC-10/20/30/40
 
CNC-TAKANG
CNC Lathes
TNC-N Series
 
CNC-TAKANG
Double Spindle, Double Turret CNC Lathes
TNC-N200
 
CNC-TAKANG
Precision CNC Auto Lathes
PC-32/32DS
 
CNC-TAKANG
Swiss Type CNC Auto Lathes
S20/S32 Series
 
CNC-TAKANG
Swiss Turn Series
S-205N/S-206 S-265/S-325
 
CNC-TAKANG
Teach-In CNC Lathes
 
CNC-TAKANG
Teach-In CNC Lathes
TNC-540N
 
CNC-TAKANG
Precision Lathes
Pro-Takang
 
CNC-TAKANG
Precision Heavy Duty Lathes
Pro-Takang
 
CNC-TAKANG
CNC Lathes
TNC-210 Series(EN)
 
CNC-TAKANG
Super Compact CNC Lathe
TNC-03N
 
CNC-TAKANG
High Speed Precision Lathe
TK330/TK360
 
CNC-TAKANG
Vertical Machining Center
5-Axis VMC Series
 
CNC-TAKANG
Vertical Machining Center
APC Series
 
CNC-TAKANG
Horizontal Machining Center
HMC-500
 
CNC-TAKANG
Heavy Duty Double Column Machining Center
DCM-Series
 
CNC-TAKANG
Heavy Duty Double Column Machining Center
DCM-Series
 
CNC-TAKANG
Horizontal Boring Machine
CBA Series
 
CNC-TAKANG
Vertical Machining Center
VMC-1100
 
CNC-TAKANG
Vertical Machining Center
VMC-1700S
 
CNC-TAKANG
Vertical Machining Center
VMC-3200
 
CNC-TAKANG
CNC Vertical Milling Machine
NCM-2000E
(Chinese)
 
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의