Machine Tools Directory MachineTools
 

WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD.
Máy cưa của Way Train sở hữu trên 30 bằng sáng chế toàn cầu.Mỗi model đều có thể thực hiện nhiều chức năng chuyên nghành.Những băng cưa dạng nằm của chúng tôi gồm băng cưa thao tác tay, băng cưa bán tự động, băng cưa kiểu cột & băng cưa toàn tự động

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


WAY TRAIN INDUSTRIES CO., LTD. / 12 video


LX-460NC
Fully Automatic Band Saw
Time:00:04:01
Views:23960
Company Profile
Band Saws
Time:00:10:20
Views:78760
WV / WP Series
European Style Semi-Auto Band Saw
Time:00:04:58
Views:28331
WH / UE Series
Column Type / Pivot Type Semi-Auto Band Saw
Time:00:06:25
Views:45220
WH-460DSAR
Column Type Semi-Auto Band Saw
Time:00:04:09
Views:31085
WE-270DSA -- Horizontal Band Saws
WE Series (WE-225S, WE-260S, WE-270DSA) -- Horizontal Band Saws
UE712, UE100S -- Band Saw
UE-350SAH -- Semi-Auto Band Saw
UE-331DSA -- Semi-Automatic Band Saws
UE Series -- Semi-Auto Series
UE-330SSA, UE-250SSA, UE-918SSA -- Semi-Auto Band Saws
Sản phẩm liên quan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의