Machine Tools Directory MachineTools
 

KONTEC PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.
Koton Technologies Co., Ltd. đã cải tiến thành công những công nghệ EDM khoan đổi mới 1 model mới có chức năng ATC, vi tính điều khiển.Cái máy hoạt động dễ dàng và đơn giản này là 1 lựa chọn tốt nhất cho bạn & khách hàng của bạn

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


KONTEC PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. / 2 video


KTC-540ATC
Drilling Electric Discharge Machine
Time:00:04:24
Views:87126
2003 TIMTOS Exhibition -- Taipei, Taiwan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의