Machine Tools Directory MachineTools
 

CHING HUNG MACHINERY & ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Thành lập năm 1975, CHMER EDM dựa trên khái niệm " chính trực, tăng trưởng, sự hài lòng của khách hàng,an toàn của nhân viên" chúng tôi đã dâng mình cho cải tiến công nghệ và chất lượng của kỹ nghệ EDM ở thị trường EDM Đài Loan và thế giới

E-catalogue | video

 

CHING HUNG     /     17 Catalogs

 
CHING HUNG
Large Wire-Cut Series RX-Sereis
 
CHING HUNG
High Speed Milling Machine HE-Series
 
CHING HUNG
Precision Wire Cut Machine P-Series
 
CHING HUNG
All New Wire Cut A-Series
 
CHING HUNG
High Precision Wire Cut P-Series
 
CHING HUNG
CNC Wire Cut EDM CW-A Series
 
CHING HUNG
CNC Wire Cut EDM H-Series
 
CHING HUNG
CNC Wire Cut EDM C-Series
 
CHING HUNG
CNC Powder EDM
 
CHING HUNG
CNC Driller EDM
 
CHING HUNG
Electric Discharge Machine
 
CHING HUNG
Drilling EDM CM-H32Z
 
CHING HUNG
Electric Discharge Machine
 
CHING HUNG
Electric Discharge Machine
 
CHING HUNG
Electric Discharge Machine
 
CHING HUNG
Electric Discharge Machine
 
CHING HUNG
Electric Discharge Machine
 
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의