Machine Tools Directory MachineTools
 

CHANG CHUN HSIUNG ENTERPRISE CO., LTD.
CHANG CHUN HSIUNG ENTERPRISES CO.,LTD được thành lập từ năm 1967. Bây giờ, chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp của máy công cụ. Năm đầu, chúng tôi chủ yếu gia công đúc. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cấp đẳng cấp của chúng tôi, chúng tôi thành lập bộ phận bào-phay cột-đôi, và bây giờ có công nghệ xuất sắc trong nhiều loại hình máy khác nhau.

Sản phẩm | E-catalogue | video

 


CHANG CHUN HSIUNG ENTERPRISE CO., LTD. / 3 video


CBM-110F
Floor Type Boring and Milling Machine
Time:00:05:45
Views:49224
CBA-110R3
Horizontal Boring and Milling Machine
Time:00:04:29
Views:31136
2011 TIMTOS Exhibition -- Taipei, Taiwan
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의